Przystań kultury w Groß Neuendorf

W przystani kultury w Groß Neuendorf (Hafenstraße 1a) znajduje się najbardziej na wschód wysunięty teatr Niemiec. W październiku 2013 roku został on powołany do życia i jest prowadzony przez osobę prywatną Petera Bartz. Można tutaj przeżyć interesujące popołudniowe i wieczorne przedstawienia z kabaretem, romantyczne wieczory z muzyką fortepianową, wieczory z poezją erotyczną oraz numerami rewiowymi. Salon wagonu kolejowego oferuje swoim gościom 28 miejsc siedzących oraz oryginalną atmosferę.

Im Kulturhafen Groß Neuendorf steht das östlichste Theater Deutschlands. (Hafenstraße 1 a) Im Oktober 2013 wurde das einmalige Theaterprojekt ins Leben gerufen und wird privat von Peter Bartz betrieben. Erleben Sie unterhaltsame Nachmittags- und Abendvorstellungen mit Kabarett, romantischen Klavierabenden, erotischen Lesungen und Altberberliner Nummernrevuen. Die originelle Atmosphäre eines Salonwagens der goldenen 20ziger Jahre bietet seinen Gästen 28 Sitzplätze.

www.theater-im-bahnwaggon.de

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).