Młyn wodny zum Heiraten

Z inicjatywy Fryderyka ll wysłano na zagospodarowane tereny Kotliny Freienwaldzkiej specjalistów i rozpoczęto budowę wsi i młynów dla nowo przybyłych. Z dziesięciu młynów zbudowanych w tym regionie został tylko jeden, młyn wiatrowy Bockwindmühle w miejscowości Wilhelmsaue. Jest on od 1880 roku zabytkiem chronionym i pełni rolę skansenu. Jeśli się ktoś zdecyduje, to może tu nawet wziąć ślub!

Ślady swej działalności pozostawili tu również pruski budowniczy Karl Friedrich Schinkel, który zaprojektował 37 metrową wieżę kościelną o ośmiokątnym kształcie, wykonaną z cegły. Budowla ta upiększa centrum miejscowości. Pionier rolnictwa Johann Gottlieb Koppe, rozpoczął uprawę buraków cukrowych i doprowadził do wybudowania dwóch cukrowni dla Letschin. Kolejna znamienita osoba to poeta Theodor Fontane, który również pozostawił tu swoje ślady. Rodzice poety prowadzili w Letschin od 1838 do 1850 roku aptekę, która istnieje do dziś.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).