Wieża widokowo – obserwacyjna w Świechocinie

Jedną z wież wybudowano na wzniesieniu za wioską Świechocin przy drodze do Łowynia. Z wieży widać panoramę Świechocin, okoliczne pola i lasy oraz Górę Przyspa - wał ozowy - polodowcowe podłużne wzniesienie położone ok. 1 km na zachód od wioski.

Druga wieża znajduje się na wzgórzu obok Góry Wysokiej nad jeziorem Chłop, 2 km od Pszczewa przy drodze gruntowej do Silnej. Widać z niej jezioro Chłop oraz okoliczne pola i lasy.

Trzecia została wybudowana - na Górze Trębacza 2 km za wsią Zielomyśl przy drodze do Lubikowa. Z wieży rozciąga się rozległa panorama okolicy - widok na pola, lasy i urozmaiconą polodowcową rzeźbę terenu.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).