Półwysep Katarzyna

Znajduje się on po wschodniej stronie Jeziora Miejskiego (Kochle). Z miejscem tym wiąże się piękna legenda "O Katarzynie". Na podstawie badań archeologicznych odkryto, że na Półwyspie Katarzyna znajdował się gród, którego powstanie datowane jest na lata dziewięćdziesiąte IX wieku, a najpóźniej na rok 900. Gród, który tam się znajduje jest starszy od państwa pierwszych Piastów. Obecnie na Półwyspie Katarzyna znajduje się potężny głaz narzutowy z napisem upamiętniającym miejsce dawnego grodu.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).