Muzeum kolejnictwa

Stowarzyszenie Kolejowe Letschin e. V. prezentuje w swojej siedzibie na ulicy Bahnhofstraße Letschin trzy stałe wystawy na temat kolei oraz technik sygnalizacyjnych, modeli kolejek oraz rolnictwa w Oderbruch z historycznymi maszynami rolniczymi.

Der Eisenbahnverein Letschin e. V. zeigt in der Bahnhofstraße Letschin drei ständige Ausstellungen zur Eisenbahn und Signaltechnik, Modellbahnen und über die Landwirtschaft im Oderbruch mit historischen Landmaschinen.

TiB - Teater w Wagonie Kolejowym www.theater-im-bahnwaggon.de

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).