Majestat, Müller, Märker - Emocje wokół pomnika w Letschin

Fryderyk ll pozdrawia ze swojego cokołu w centrum miasteczka w Kotlinie Freiwaldzkiej. Przodkowie mieszkańców Letschin szanują „Starego Fritza”, który dopomógł im w pracach osuszania terenów podmokłych Kotliny Freiwaldzkiej i przezwyciężaniu innych trudności w ciężkich czasach. Dlatego mieszkańcy uczcili jego pamięć, ustawiając w 1905 roku ogromną statuę cesarza w centrum miasta. Kilka lat pomnik nie był obecny na swoim miejscu, ukryty w stodole. Po roku 1945 statua z brązu miała zostać przetopiona. Jednak przedsiębiorczy obywatele ukryli ją, ratując w ten sposób. W roku 1990 pomnik został odnowiony i ponownie ustawiony. Tę emocjonującą historię można odnaleźć w broszurze, wydanej z okazji setnej rocznicy ustawienia statuy.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).