Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny

Wzniesiony został w 1446 roku i spłonął w 1631r. w czasie najazdu Szwedów. Zachowany do dziś późnorenesansowy kościół został zbudowany w latach 1632–1654 r., a następnie przebudowany w latach 1738-1775r. oraz ok. 1900 r. Przy kościele zachował się dawny cmentarz z pozostałościami grobowców i płyt nagrobnych.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).