Kirkut

Cmentarz żydowski w Pszczewie położony jest ok. 500 m na południowy zachód od centrum miejscowości, przy ul. Brzegowej. Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną numer 080304 2.0006.1058, o powierzchni 1760 m kw.

Data założenia cmentarza nie jest znana, prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XIX wieku.

W wyniku dewastacji w okresie II wojny światowej oraz w późniejszych latach, do dziś w obrębie cmentarza zachowała się tylko jedna - częściowo uszkodzona - macewa, upamiętniająca Josepha syna Meira Posnera, zmarłego 7 sierpnia 1861 roku. Fragment innego nagrobka znajduje się w zbiorach Muzeum "Dom Szewca" w Pszczewie.

28 października 1995 r., dzięki staraniom Wandy Stróżczyńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa oraz wójta Bogusława Tyburskiego, na cmentarzu odsłonięto głaz narzutowy z napisem: "Cmentarz żydowski. 1730 - 1939". W uroczystości uczestniczył Leonhard Deutschkrone-Dwir - dawny żydowski mieszkaniec Pszczewa.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).