Izba dziedzictwa kultury w Letschin - Haus Birkenweg Letschin

Zbiory, które znajdują się w Haus Birkenweg, zostały zebrane przez mieszkańców tej miejscowości i prezentowane są na stałej wystawie.

Museum Altranft – warsztat wiejskiej kultury Ranft oznacza tyle co kanty, skorupka lub brzeg. Pośrodku żywej wioski można zwiedzać pojedyncze obiekty muzealne znajdujące się na ich pierwotnym miejscu. Zaczynając od zamku odwiedzający prowadzeni są dalej indywidualnie przez muzeum. Można tu przeżyć namacalnie historię.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).