Dom Szewca – Muzeum Regionalne i Punkt Informacji Turystyczne

ul. Rynek 19, tel. (+48) 95 749 23 27

Muzeum zostało otwarte we wrześniu 1984 roku. Mieści się w drewnianym domu mieszczańskim, pochodzącym z połowy XVIII wieku. Budynek ma częściowo konstrukcję szachulcową, zaś jego dach kryty jest gontem. Wewnątrz zrekonstruowano dawne wnętrza, w tym „czarną izbę” oraz warsztat szewski oraz sklep z początku XX wieku, należący do Feliksa Paździorka. Ponadto prezentowane są ekspozycje, związane z historią i archeologią Pszczewa i okolic. Muzeum jest placówką sezonową, czynną od maja do kwietnia (w w pozostałych miesiącach czynne po uprzednim uzgodnieniu). W budynku mieści się również informacja turystyczna.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).