Barokowa Plebania

Bryła plebani pochodzi prawdopodobnie tak jak kościół z pierwszej połowy XVII wieku. Do czasu rozbiorów była siedzibą miejscowych proboszczów, później pełniła rolę letniej rezydencji biskupów poznańskich. Przy plebani znajduje się dziewiętnastowieczny budynek gospodarczy z pomieszczeniem na powozy i stajnia, która przerobiona została na mieszkanie. W parku przed plebanią na uwagę zasługuje stara lipa licząca około 400 lat. Na północ od zabudowań plebani wznosi się stożkowe grodzisko nazwane Górą Wieżową (Górą Ślimaczą).

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).